Stichting Rugvin

Project:
Technische ondersteuning op diverse onderdelen van Stichting Rugvin.

 


Beschrijving:
Stichting Rugvin richt zich op het uitvoeren van onderzoek gericht op soortendiversiteit, populatiedynamica en gedrag van walvisachtigen in de Noordzee. Onder andere door akoestisch onderzoek en een jaarlijkse Bruinvistelling op de Oosterschelde.
Vormgeving: Rugvin
Website: rugvin.nl
CMS: WordPress

 

Mijn werk:
Bouwen website, WordPress onderhoud en advies, ondersteuning bij onderhoud C-Pods, contactpersoon regio Zeeland, mee organiseren Bruinvis telling en andere acties